จำหน่ายและดตั้งอุปกรณ์ Clean Room

Clean room equipment, ออกแบบก่อสร้างห้อง Clean Room, ปรับปรุงห้อง Clean Room, ห้องปลอดเชื้อ : คลีน แอร์ โปรดักท์ บจก.


Clean room equipment ดูเพิ่มเติม...คลิก

     Air Shower หรือ ตู้เป่าลม ตู้เป่าลมสะอาด, ตู้ทำความสะอาดร่างกาย, ห้องเป่าลมสะอาด, เป็นอุปกรณ์ในห้องคลีนรูมที่ใช้เป่าตัวพนักงาน เพื่อมิให้ ฝุ่น แมลง และอากาศที่ปนเปื้อน เชื้อโรคหรือสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร จากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกโรงงานฯทั่วไป

คุณสมบัติของตู้เป่าลม

  • เฟรมขึ้นรูปจากเหล็กพ่นสี มีความทนทาน
  • ผนังด้านมีแบบ เหล็กพ่นสี และสแตนเลส ทั้ง 2 ด้าน
  • หัวเป่าเป็นท่อสแตนเลส ให้แรงลมแรง SUS-Blower
  • ระบบควบคุมแม่นยำ ด้วย PLC & Inverter
  • สามารถทำได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ทุกไซด์
  • ติดตั้งง่าย ถอดซ่อมง่าย อุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายตามร้านทั่วไป
  • ปลอดภัยจากการใช้งาน โครงสร้างแข็งแรง
หลักการทำงานของ Air Shower

     Air Shower จะเป่าลมออกมาด้วยความเร็วสูง ซึ่งความเร็วลมนี้ จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตแต่ละเจ้า แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 20-30m/sec เพื่อให้ฝุ่นที่ติดอยู่บนตัวคนนั้นหลุดออก และในขณะเดียวกัน ลมและฝุ่นก็จะถูกดูดกลับเข้าไปในตู้ ผ่าน HEPA filter เพื่อกรองเอาฝุ่นออก ให้ลมกลายเป็นลมสะอาด แล้วถูกเป่าออกมาอีกครั้ง หมุนเวียนเช่นนี้ไป ซึ่งในห้อง Air Shower ส่วนใหญ่ จะมีช่องสำหรับดูดฝุ่นอยู่บนผนังใต้ Nozzle (กระบอกเป่าลม) และ Air Shower บางรุ่น มีแรงดูดไม่มากพอ ไม่สามารถดูดฝุ่นกลับมาได้หมด ทำให้ฝุ่นบางส่วนตกอยู่บนพื้นของห้อง Air Shower ทำให้ผู้เข้าห้องอาจเหยียบพาฝุ่นติดเข้าห้องคลีนรูมไปได้ ดังนั้น เราจึงควรเช็ดทำความสะอาดห้อง Air Shower อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าห้องคลีนรูม


ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.comคลีน แอร์ โปรดักท์ บจก.

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาและออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงห้องคลีนรูมผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ห้องคลีนรูม โดยลูกค้าทางบริษัทฯ ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอิเล็กทรอนิกส์บริษัท

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านระบบคลีนรูม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษางานด้านคลีนรูม โดยมีจุดประสงค์มุ่งมั่นและพัฒนางานด้านระบบคลีนรูมให้มีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด เพื่อให้บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

ความสะอาดของห้องสะอาด

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์, เลนส์ และนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อน และเที่ยงตรงเป็นหลักเช่นเดียวกับที่พบว่าปริมาณอนุภาคในอากาศ มีความสัมพันธ์กับปริมาณสินค้าที่ได้คุณภาพ ซึ่งในอุตสาหกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดลดการปนเปื้อนจากอากาศให้น้อยที่สุดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างห้อง Clean Room สำหรับกระบวนการผลิตโดยควบคุมปริมาณอนุภาค อุณหภูมิและความชื้นซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรักษาคุณภาพ

ปัจจุบัน Clean Room มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยา อาหาร หรือโรงพยาบาลและห้องทดลอง ห้อง Clean Room แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ โรงงานอุตสาหกรรมและชีววิทยา ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ Clean Room ต่างกันไป ขณะที่ Cleankiness สามารถจัดลำดับความสะอาดตั้งแต่ Class 100 ถึง Class 100,000 ในพื้นที่ผลิตที่มีความสำคัญมาก จึงต้องการความสะอาดของ Clean Room แบบที่มีราคาประหยัดกว่า

สนใจติดต่อ
คลีน แอร์ โปรดักท์ บจก.
ที่อยู่ : 14/2 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี 1) ถ.รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2319 7035-6
E-mail : sales_capt@hotmail.com , sanserndotcom@hotmail.com
เว็บไซต์ : จำหน่ายและดตั้งอุปกรณ์ Clean Room cleanair-product.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.cleanairproduct.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *